Zpět na hlavní stranu...
Zkuste stavět s námi  
 
Fasáda dotváří celkový obraz každého rodinného domu


Věc funkce i estetiky

Lidový výraz pro fasádu znamená celkovou vnější úpravu povrchu , třebaže někdy je tento pojem zužován pouze na samotnou omítku.Fasáda na rodinném domě sehrává roli nejen estetickou , ale hlavně funkční.
Když se v souvislosti s tématem zastavíme nejprve u vzpomínané estetiky , musíme se dotknout barvy , členitosti , struktury i speciálních úprav omítek.Vidíme kolem sebe mnoho domů různých barev , ale jen ojediněle se liší od bílé , okrové , žluté a dalších tlumených , často užívaných odstínů. Odvážnější architekti pro individualističtěji založené investory navrhují rovněž různé barevné kombinace , ale také sytější barvy , například cihlově červenou , modrou , zelenou … Při takovém řešení se však dostáváme na velmi tenký led ! Zatímco u skupiny tlumených barev nic nezkazíme bílými nebo přírodně dřevěnými okny , jakoukoli barvou klempířských prvků a dokonce i jakýmkoli obkladem soklu , ve druhém případě výrazných barev omítky je nezbytné citlivě doladit i ostatní prvky fasády a výplní.Radu zkušeného architekta se určitě vyplatí respektovat.


NĚCO ZA NĚCO ….

Na fasádě můžeme mít římsy rovné či do oblouku , různá lemování oken , vystouplé parapety , zvýrazněné rohy tělesa objektu a další konstrukční prvky.Málokdo si při plánování takových okras uvědomuje například skutečnost , že se na těchto výstupcích usazuje prach , ten je následně smýván deštěm a fasáda se začíná špinit. U výstupků přesahujících 5 cm bych proto rozhodně doporučoval oplechování , čímž se však zase ztrácí žádaný vzhled …Chci zkrátka apelovat na nutnost pracovat s takovými elementy střídmě a uvědomit si , že většinou u podobných řešení bývá něco za něco …
Struktura omítky může být velmi jemná až velice hrubá. Při volbě jemné struktury si však v souvislosti s používanými technologiemi nátěrů musíme uvědomit , že i sebelepší zedník neprovede tak dokonale rovnou fasádu , aby se při oslunění neprojevil efekt stínů , kdy je i milimetrová nerovnost jasně viditelná. Proto se dnes s oblibou používají takzvané probarvené štuky se strukturou od 1 do 4 mm.
Za speciální úpravu vnějšího povrchu rodinného domu považuji například provedení fasády jako sendvičovou konstrukci z lícových cihel nebo různé formy obkladů od materiálů přírodních až po rozličné drti. O tom , co je účelné volit nebo co je nutné zvážit při volbě fasády , rozhodují většinou technické parametry a technologie provedení.


DVĚ MOUCHY JEDNOU RANOU

Jednou z rozhodujících rolí fasády je ochrana nosné konstrukce proti povětrnostním vlivům a čím dál častěji fasáda také nezanedbatelně přispívá k celkovému tepelnému odporu stěny.Za klasickou formu vnější úpravy povrchu zdiva považuji hladkou štukovou omítku upravenou nátěrem.Je to zajisté také forma nejlevnější .Lze však dnes nalézt mnoho estetiky i funkčně vhodnějších řešení.Moje zkušenosti říkají , že po vysvětlení této problematiky zákazníkům v širších souvislostech si klient většinou zvolí jinou variantu , takže naše firma už léta hladkou štukovou omítku upravenou nátěrem neprovádí. Přesto chci zdůraznit , že u tohoto řešení je nezbytné volit barvy , které „dýchají“ a které nezabrání volné prostupnosti vodních par zdivem.Cenové relace této fasády se podle složitosti a typu použité barvy pohybují přibližně mezi 380 až 460 Kč / m2.
Při volbě druhu fasády opět stojíme před zvažováním kvality a užitných vlastností v konfrontaci s cenou.Jako daleko výhodnější se zejména v těchto souvislostech jeví spojení ochranné funkce fasády se zlepšením celkového tepelného odporu vnější konstrukce.Pro tento účel můžeme použít některé z lehčených omítek.Tyto omítky se provádějí jako klasické v tloušťce 2,5 až 4 cm za každý centimetr si můžeme k velikosti tepelného odporu stěny R přičíst hodnotu 0,1 .Tuto omítku lze po úpravě štukem také natírat. Cena za čtvereční metr při tloušťce 4 cm začíná od 500 Kč.


KVALITA O STUPEŇ VYŠŠÍ

Jako finální úpravu fasády můžeme provést takzvaný probarvený štuk. S těmito řešeními máme velmi dobré zkušenosti , naše společnost je provádí nejčastěji.Podle zrnitosti a tím i spotřeby materiálu musíme počítat s tím , že k ceně za lehčenou omítku budeme muset ještě připlatit minimálně 150 Kč za čtvereční metr. Také u těchto štuků by nás měl zajímat difuzníodpor a o vhodném aplikování silikátových , silikonových či akrylátových hmot bychom se měli poradit s odborníky.
Další používanou úpravou omítky je takzvaný kontaktní způsob přiteplení , kde je finální povrch shodný s předcházející variantou , ale do celkové skladby se vkládá ještě stabilizovaný a samozhášivý polystyrén.Mívá obvykle tloušťku 5 cm , ale žádné přísné meze se v tomto směru nekladou.Polystyren bývá na fasádu přilepena ještě mechanicky přikotven , přetažen síťovinou , přestěrkován speciální hmotou a dále již upraven štukem.Tato celá skladba zvyšuje při síle 5 cm tepelný odpor stěny o hodnotu cca 1,1.Nespornou výhodou tohoto systému je navíc skutečnost , že při kvalitním provedení nemohou na fasáděvzniknout prakticky žádné, ani vlasové trhliny.Takové přiteplení je obzvláště vhodné pro stavby z pórobetonu , neboť z něho zhotovené zdivo je dokonale rovné.Cena tohoto systému závisí na zrnitosti štuku a začíná od 840 Kč / m2 .
Kontaktní přiteplení má i svou nevýhodu – vysoký difuzní odpor polystyrénu , který neumožní průnik vodních par , neboli „ dýchání „ stavby. Tento nedostatek lze eliminovat použitím dražší tepelné izolace pomocí minerálních desek s kolmými vlákny.Jinou možností je aplikace polystyrénu s nižším difuzním odporem.Takový na trh dodává například firma Baumit pod názvem Systém Open.


OČEKÁVANÁ PERFEKTNÍ FUNKCE

Speciální , mimořádně pohlednou , praktickybezúdržbovou , ale také nejdražší úpravou fasády jesendvičová konstrukce s přizdívkou z režných lícových cihel.Taková fasáda je podle vložené tepelné izolace považována za velmi kvalitní zejména z pohledu výše hodnoty tepelného odporu.Je však rovněž vysoce estetická a funkční ve všech dalších sledovaných parametrech.Musí být ovšem zachována vysoká míra požadavků na způsob provedení.Pro kotvení přizdívky musí být například použity speciální nerez přípravky , musí se dodržet odvětrávání tepelné izolace , musí být použity speciální malty na zdění a na spárování.Jinak hrozí nehezké „výkvěty“ , které tak často u nedokonale provedené fasády tohoto druhu můžeme na stavbách vídat.Sendvičovou konstrukci fasády s přizdívkou z režných lícových cihel může správně provést pouze kvalitní firma.Pokud má být výsledek naprosto dokonalý , musíme počítat s tím ,že dodavatel si za takovou fasádu nechá zaplatit přes 2000 Kč /m2.
Pro perfektní funkci fasády jakéhokoli druhu platí jeden společný požadavek.Nesmíme opomenout dokonalé provedení klempířských prvků , které musejí mít dostatečný ( 3 cm) přesah pro odkap vody , aby nám fasáda nenavlhala a tím netrpěla.
Podobně důležitým prvkem jetaké řešení soklu fasády. Ve vazbě na plochu fasády je výhodné sokl o pár centimetrů podsadit a i zde docílit přirozený odkap vody z plochy fasády.
Pro kvalitní provedení fasádypoužívámetéž soklové lišty , rohové lišty a pro případné tvary říms též upravené polystyrénové profily , které jsou praktičtější než zednicky prováděné tvarované prvky. Ty už dnes umí ostatně jen málokterý zedník.

Zpět na obsah
 
Napište nám