Zpět na hlavní stranu...
Zkuste stavět s námi  
 
Jak to zařídit , aby se investor s dodavatelem rozcházeli jako nejlepší přátelé

LAIK NEDOKÁŽE ČELIT PROFESIONÁLŮM


Úvahu na téma inženýrská činnost začnu poněkud katastrofickým scénářem :náklady na výstavbu rodinného domu a jeho pozdější užívání rozhodujícím způsobem ovlivňují v přípravné fázi projektant a při realizaci pak zvolená stavební firma. Jenomže co se stane, když při jejich výběru nebudeme mít v jednom nebo druhém případě šťastnou ruku?


V ROLI OCHRÁNCE STAVEBNÍKA

Nemůžeme od stavebníka chtít , aby jako laik dokázal čelit profesionálům. Proto je zcela logické , aby v průběhu stavby měl na své straně někoho , kdo se mu vlastně mimo jiné stane jakýmsi ochráncem.V případě objednání komplexní služby to může být projektant , jindy inženýrskou činnost zabezpečuje dodavatelská firma , někdo další může dát v praxi v této roli přednost nezávislému odborníkovi se specializací právě na inženýrkou činnost. Nejde totiž jen o vyřízení administrativních a právních záležitostí souvisejících se stavbou , ale také o průběžný dozor na staveništi. A tam se mohou vyskytnout momenty , kdy je třeba jednou oponovat dodavatelské firmě a podruhé zase tomu , kdo dílo projektoval.
Vzpomínaná komplexní služba nazývaná také někdy inženýring zahrnuje rovněž vyřízení stavebního povolení a všech ostatních nutností spojených s připravovanou realizací stavby. Skutečně ještě jednou zdůrazňuji , aby tento souhrn činnost rozhodně neprováděl sám stavebník , který by v drtivé většině případů pouze tápal. Skutečný odborník , ať už bude ve vazbě na projekci , dodavatele , nebo nezávislým specialistou , je zároveň jakousi pojistkou proti tendencím případného úmyslného předražování nebo nehospodárného počínaní.


KOLIK HODIN NA ÚŘADECH ?

Cena takové služby je v rámci rozpočtu stavby rodinného domu takřka zanedbatelná , v praxi by měla činit zhruba 10 - 12 tisíc korun. Většinou inženýrskou činnost klienti naši firmy žádají , neboť si spočítají , kolik času by museli věnovat "běhání" po úřadech a tyto hodiny vynásobí tím , co sami za hodinu dokáží vydělat.Není žádným tajemstvím , že zajišťovatel inženýringu se umí na úřadech pohybovat , leckde má známé , postupuje systematicky podle termínů nutných k vyřízení jednotlivých žádostí a tak je schopen ekonomicky zajistit to , co by stavebník ve stanovených lhůtách třeba nikdy nedokázal. Je nezbytné v těchto souvislostech podotknout , že například už pro dokončení studie je nutné rovněž oslovit správce základních sítí , což už se dá leckde spojit také s vyjádřením pro stavební povolení. Ten , kdo bude stát před podobným úkolem poprvé,sotva bude postupovat tak efektivně.
Při složitějších stavbách doporučuji klientům , aby navíc s projektantem uzavřeli smlouvu o autorském dozoru.Výhody takové smlouvy pocítíme ve chvíli , kdy se při realizaci vyskytne nutnost projekt doplnit nebo upřesnit. Projektant tyto bezpodmínečně nutné úkony provede tak , aby neohrozil realizaci a vlastně nikdo jiný do projektu ani zasahovat nemůže. Zároveň je však pomocníkem stavebníka při kontrole kvality prováděného díla.


ROZHODNĚ UVÁŽLIVÝ VÝBĚR

Ze zkušenosti bych ještě rád podotknul , že někteří projektanti si neuvědomuji jednu základní skutečnost. Totiž , že jejich klíčovou povinností je navrhnout dílo , které bude proveditelné. Myslím , že někteří si tuto změnu zákona ještě neuvědomili. Proto je nutné projektanta či firmu pověřenou komplexní službou vybírat mimořádně uvážlivě.
Často se říká , že investor a dodavatel se po dokončení díla jen vzácně rozcházejí v dobrém , že vlastně sám charakter jejich vzájemného působení nahrává tomu , aby dříve či později mezi nimi došlo k menšímu případně i většímu konfliktu , nebo dokonce spíše k více konfliktům …Nemyslím si , že by ve svém obsahu tak radostná činnost , jakou je zrod nového rodinného domu , musela být nutně dějištěm těžkých svárů. Zrovna tak je pro mne podezřelé každé tvrzení o tom , že na stavbě neexistuje žádný problém. Vždycky se vyskytují drobné nedostatky a konflikty , ty je však nutné řešit ve vzájemné shodě a na úrovni. V každé diskusi mezi investorem a dodavatelem by měl mít své slovo právě jedinec pověřený inženýrskou činností. Může spoustu věcí ovlivnit a nakonec i přispět k tomu , že investor s dodavatelem se budou loučit jako nejlepší přátelé.
Zpět na obsah
 
Napište nám