Zpět na hlavní stranu...
Zkuste stavět s námi  
 
Co všechno může provázet chvíle zvažování a rozhodování o podobě příštího domova

Klíčovým momentem je výběr stavební firmy

Vlastně vůbec nejdůležitější fázi na cestě od představ k samotné stavbě je studie budoucího domu. Bývá často podceňována a z toho pramení mnohé pozdější problémy.

Stavebník by se neměl stydět ani za vysloveně laickou podobu půdorysu svého příštího domova a třeba na čtverečkovém papíru přinést projektantovi zobrazeno to, co by mu mělo v pozdějším provozu rodinného domu vyhovovat. Je věcí odborníků, aby případné nedostatky dokázali korigovat. Musejí však mít stále na zřeteli, že oni jsou tu proto, aby pokud možno co nejvěrněji vyhověli představám člověka , který stavbu domu financuje a který v něm bude žít. Také z těchto důvodů nemám rád typové projekty. Jejich případným využitím totiž klient nijak výrazně neušetří. Stejně se obvykle podstatně předělávají a majitel domu je nucen se přizpůsobovat už danému.

Nepodceňujme laické představy

Jak v praxi obvykle probíhají jednotlivé kroky, které činí člověk rozhodnutý nechat si postavit rodinný dům?Na začátku je jen neurčitá představa, někdy snad pouze fotografie odpovídající tomu, co bych sám chtěl. Dotyčný však většinou hned dodává spoustu změn a upřesnění. Okna musejí být větší, střešní krytina bude mít jinou barvu a vůbec celý dům bude poněkud menší…. Nepodceňujme tyto představy, ten kdo bude objekt projektovat, je musí brát velmi vážně a měly by pro něho být závazné.
Klíčovým momentem je výběr stavební firmy , jíž dá stavebník důvěru a která bude dům realizovat. Není snadné ve škále možností vsadit na tu pravou. V tomto bodě se vyplatí spíše než po nabízené ceně pátrat raději po referencích, zjistit si, zda, co a jak firma staví, jaké má zakázky a z toto všeho usoudit, nakolik je klienty vybírána a žádána. Když už se potom rozhodneme, měli bychom zvolenému dodavateli dát ve všem plnou důvěru. Jednak je pro investora mimořádně výhodné komunikovat pouze s jedním smluvním partnerem a hlavně
Z hlediska realizace mohou být jednotlivé etapy a jejich dílčí kroky patřičně koordinovány.
Zvolená stavební firma bude mít své vlastní nebo externí projektanty, kteří budou pracovat s podklady a představami stavebníka. Kromě už vzpomínaných základních nároků na podobu a uspořádání domu, zejména velikost obytných prostorů, počet ložnic, uspořádání koupelen a podobně, bude brát projektant v úvahu i specifické podmínky staveniště. Stavebník rodinného domu by měl vedle všech svých nároků a záměrů bez rozpaků vyslovit také určitý finanční limit, který je pro něho ještě dostupný. Přičemž by neměl zapomínat ani na skutečnost, že další značnou finanční zátěží se stane vybavování objektu nábytkem, osvětlovacími tělesy a dalšími zařizovacími předměty. Pohled na sebevydařenější , ale prázdný, dokončený dům a finančně zcela vyčerpaného investora není nijak povzbudivým obrazem.
Na základě rozhodujících instrukcí a informací by měl pak klient dostat dvě, tři varianty zpracovaných studií možných podob domu, nad kterými se opět jedná, upřesňuje, překresluje a doplňuje. Tuto službu například my dokážeme nabídnout za zhruba 15 tisíc korun a myslím si, že obdobné by měla umět každá schopná firma.Slíbená provize nad vlastní přesvědčení?

Po odsouhlasení studie se navrhují základní materiály. Z čeho budou obvodové stěny, z čeho příčky, stropy, podlahy, jakou zvolíme krytinu střechy, zda okna dřevěná či z plastu a tak dále. V tomto směru je daleko výhodnější jednat se stavební firmou, která bude dodavatelem stavby a materiály z praxe velmi dobře zná, než volbu ponechat na projektantovi. Ten bývá často smluvně vázán nebo provizně silně motivován s výrobci a nemusí tedy vždy volit cenově a kvalitativně výhodné prvky. Právě v těchto souvislostech si je třeba uvědomit, že konečná cena domu není povětšinou dána ani tak podobou hrubé stavby, jako použitými vnitřními materiály, jakými jsou například obklady, podlahové krytiny, zařizovací předměty, schodiště a další prvky.
Na základě dobře zpracované a materiálově ujasněné studie je možné udělat rozpočet, který se pak už nemůže markantně lišit od finální prováděcí dokumentace. Tak vzniká už v této fázi spolupráce kontrola ceny domu a klient dobře ví, zda si právě takový dům může či nemůže dovolit. Navíc lze v tomto momentě stále ještě mnohé korigovat a z hlediska cenové dostupnosti přijmout případné kompromisy. Následující kroky jsou pak už ryze rutinní-prováděcí projektová dokumentace, vyřízení stavebního povolení a realizace.
Kde v rozhodovací fázi procesu volby podoby a materiálů budoucího rodinného domu dělají klienti největší chyby ?Zejména v okamžiku, kdy se na základě jen nedostatečných podkladů pokoušejí získat od firem pokud možno přesnou cenu toho, co hodlají stavět. Někdy přicházejí jen se dvěma půdorysy a představu užitých materiálů nemají vůbec. Samozřejmě, že se můžeme na předložené náčrty podívat, podlahovou plochu nebo obestavěný prostor vynásobit příslušnými koeficienty a dostat tak velmi, ale opravdu velmi hrubě stanovený obnos. Ale jsme jen tam, kde jsme být nechtěli- takto sestavená cena není pro žádnou firmu závazná a klient se moc nedozví.Co všechno jsme nechtěli……

Jiný omyl učiní podle mého názoru stavebník ve chvíli, kdy případně osloví přímo projekční kancelář a nechá si vytvořit studii a někdy dokonce i projekt, aniž by se předem dohodl na limitu ceny domu. Nechá projektantovi naprosto volnou ruku ve výběru materiálů i zařizovacích předmětů a pak přijde za firmou, která má stavbu realizovat. Tam si se stavebníkem někdo sedne, zahledí se plánů, začne nahlas uvažovat, vysvětluje a ukazuje zákazníkovi, co má v projektu.
Diskuse pak často končí slovy klienta :"To jsme ale vůbec nechtěli…. " Začíná se tedy znovu, překresluje se , materiály se znovu vybírají a ztrácí se tak další čas. K tomu bych ještě podotknul, že klienti často zneužívají bezplatných konzultací a neuvědomují si, že jde o mnoho hodin velmi odborné práce zdarma.
Za skutečně klíčový moment celého procesu před zahájením stavby domu považuji výběr dodavatele, tedy firmy, která bude stavět. Zejména varuji před podezřele levnými nabídkami, takový dodavatel většinou nedodržuje předepsané technologie, protože pod určitou mez s cenou zkrátka jít nelze. Reálnost nabízené ceny je nezbytné zvážit a třeba jen na několika dostupných položkách se zorientovat. Když není firma schopna sestavit položkový rozpočet, je lépe s ní hned přestat jednat, předejde se tím jen množství budoucích vážných problémů. O firmě, které dáme do rukou realizaci našich představ a snů, toho musíme zjistit co nejvíce. Vyslechnout reference, podívat se na právě realizované stavby v různých stadiích dokončení. Skutečně dobrá firma se nebude zdráhat poskytnout na vyžádání i spojení na dřívější klienty, neboť je důležité si například ověřit, jak firma reaguje na případné reklamace.
Se všemi výše uvedenými fakty souvisí také skutečnost, že bude vhodné zadat zakázku firmě, u které je jejím rozvojem zaručeno, že po dobu záruky bude ještě existovat. Ne, to není vtip. Obvyklá záruční doba 36 měsíců skutečně nemusí být ani zdaleka dobou životnosti firmy, která případně už do prvního kontaktu se zákazníky vstupuje s ne zcela čistými úmysly. Každodenní praxe to bohužel potvrzuje. Klient, který takovému dodavateli dá důvěru, pak může přijít o výrazně více, než kolik činil případný rozdíl cen při výběrovém řízení.

Všechny skutečnosti provázející získání stavební parcely bývají přísně individuálníNěkolik realit na téma pozemky


Přestože se naše firma realitní činností nezabývá a stavíme zatím výhradně na pozemcích klientů, leccos o tomto problému vím. Naši zákazníci získali své stavební parcely nejrůznějšími způsoby a za různých finančních podmínek, často dokonce značně dramatických. Protože se nám většinou daří v průběhu stavby navázat dobré a přátelské vzájemné kontakty, dozvíme se obyčejně i pravdivé okolnosti provázející získávání pozemků.


Obecně jsou zkušeností provázející obstarání stavebního pozemku spíše nepříjemné a proto investorům doporučuji volit a vybírat velmi uvážlivě. Je nezbytně nutné nejprve zcela přesně naformulovat, co vlastně hodlám stavět a teprve pak se začít ohlížet po pozemku , který zamýšlené stavbě odpovídá. Zvažujme při tom zejména tato hlavní kritéria : velikost parcely, její dostupnost, vlastnosti, vybavenost inženýrskými sítěmi, celkovou kvalitu lokality a samozřejmě cenu onoho pozemku.


Nejde jen velikost, roli hraje i tvar parcely

Nutnou velikost pozemku spolehlivě určí vlastní záměr a už první studie rodinného domu. Pozor, rozhoduje nejen absolutní velikost , ale i tvar parcely. Daleko větší a spíše čtvercový pozemek vyžaduje dům atriového typu nebo bungalov, než standardní dům patrový nebo s obytným podkrovím. U malých pozemků je nezbytné myslet na to, že se musí dodržet takzvané odstupované vzdálenosti - tři metry od sousední parcely nebo sedm metrů od stávajícího domu. To často po dobu zamýšlené novostavby a určení její přesné polohy silně limituje. Proto je lepší předem vědět jaký chci dům a pro něj se snažit obstarat pozemek, než dělat na ne zcela vhodné parcele značné kompromisy. Velikost pozemku musí odpovídat charakteru domu, stavět luxusní rozlehlý objekt na osmimetrové parcele, navíc třeba počítat s bazénem na zahradě, není vhodné a už vůbec ne praktické. Sousedé pak vědí o každém dění, které se u nás odehrává.
Při výběru budoucího bydliště podle kritéria dostupnosti je často nutné hledět do hodně vzdálené budoucnosti. Nejde jen o nezbytnost myslet na děti a jejich potřeby související se školou a zálibami, ale také třeba na vlastní stáří, které se také jednou dostaví. Zatímco v určitém stadiu vývoje rodiny může být, pokud jde o dostupnost, ideálním režimem domácnosti užívání dvou aut, jindy se jeví velmi výhodná hromadná doprava.
Jinou otázkou je dostupnost v úzkém vztahu k praktické dosažitelnosti pozemku při samotné stavbě. Několikrát už jsem řešil problém, jak se vůbec na parcelu dostat s těžšími mechanismy. Například v lokalitě s již hotovými komunikacemi ze zámkové dlažby v souvislosti s jejich omezením majitelem komunikace například třemi tunami. Jindy se setkáváme s parcelami silně zavodněnými, kde se každé auto "utopí" a musí se řešit zpevnění. Samozřejmě, že si lze téměř v každé situaci poradit, ale mnohdy k tomu dochází za značných finančních nákladů.Levně nemusí znamenat výhodně

Pozemek určený pro stavbu rodinného domu by měl splňovat jistá vyšší kvalitativní kritéria, pokud tomu tak není, mělo by se to projevit v jeho ceně. Tím však nechci říci, že bychom měli cíleně vyhledávat levné pozemky se zdánlivě skrytými vadami a domnívat se, jak dobře jsme koupili. Co ušetříme na ceně pozemku, můžeme totiž v dalším průběhu realizace i vícenásobně vydat při řešení komplikací, k nimž může snadno dojít.
Pokud bych sám kupoval pozemek, rozhodně bych vyžadoval radonový průzkum a geologickou sondu. Tyto průzkumy, nákladově v řádu tisícikorun, nám o pozemku a příštích nákladech stavby řeknou mnoho. Také projektant by měl tyto podklady automaticky vyžadovat, neboť jde o budoucí bezpečnost a hospodárnost stavby. Pokud nedojde ke zkušebnímu sondování, přistupuje se pochopitelně k založení standardně a také cenová nabídka realizační firmy počítá s tímto obvyklým postupem. Opak však může být pravdou i ve zdánlivě zcela známých a dávno prozkoumaných podmínkách, jakým je třeba území hlavního města Prahy. Například v Písnici nás nedávno překvapilo kamenné podloží pouhých 15 cm nad terénem v celé ploše základů a odtěžitelné bylo jen nejtěžším bagrem. Nešlo tedy vykopat pouze pasy v šířce 60 cm, přibylo navíc bednění a ostatní vícepráce , což všechno výrazně navýšilo původní rozpočet. Při výstavbě v Kyjích nás zase před časem zaskočily dokonale tekoucí písky a podobně. Při snaze o zvlášť hospodárné počínání mějme na paměti, že i standardně navržené základy mohou být předimenzované vůči podloží a naopak.
S cenou pozemku pochopitelně nejtěsněji souvisí dostupnost inženýrských sítí. Investor by měl zvážit ekonomičnost případného pozemku "v poli", kam se sítě budou zavádět jen těžko a zejména nákladně. Stavební parcely kompletně zasíťované jsou samozřejmě nejkomfortnější a tedy i nejdražší. Varianta, kdy se koupí levnější pozemek a obci se přispívá na sítě, je nyní značně rozšířená, ale má svá nebezpečná úskalí. Obci se přes všechno úsilí jednoduše nemusí podařit včas shromáždit nezbytné prostředky. Může dojít k menšímu zájmu zájemců než jaký se původně předpokládal, také případné dotace je dnes zvykem spíše krátit, takže i několikaleté zpoždění je vždy omluvitelné z objektivních důvodů…. Skutečný termín realizace sítí je nezbytné ověřit nejspíše u starosty, ale ani to se nemusí stát zejména v menších místech potřebnou garancí.Všechno je řešitelné, jde "jen" o výši nákladů

V souvislosti s volbou pozemku a přístupnými stěnami je nutné se včas zamyslet nad variantami zdroje pro vytápění. Stále platí, že plyn je nejvýhodnější, ale není všude. Nezbytná pro provoz rodinného domu je samozřejmě elektřina, ale všechno ostatní lze řešit. Jak známo, voda je v našich krajích všude, jde jen o otázku hloubky případné vrtané studny. Podobně jako studna vodovod, dokáže malá domovní čistírna odpadních vod nahradit kanalizaci. Mohou nastat okolnosti, například právě v případě už vzpomínaných parcel "v poli", kdy řešení pomocí studny a čističky může být výhodnější a ekonomičtější než přivedení obou potrubí. Navíc má uživatel zdroj užitkové vody třeba na zalévání. Nesmí se zapomenout ani na příjezdové komunikace. Pokud je nezřizuje obec v rámci poplatku za sítě, je někdy těžké jednat ve větší skupině investorů, kdy každý má jiný názor a potřebu realizace v jiném termínu. Kvalita každé lokality velmi úzce souvisí s cenou. Říká se, že nyní ceny pozemků stagnují nebo dokonce klesají, ale faktem je, že v současnosti jsou parcely v okrajových částech Prahy rozprodávány za ceny, za jaké bylo možné před nějakými šesti lety koupit pozemek v místě mnohém blíž centru. Lokalita by měla být investorovi splnit dostupnost všeho právě pro něho nezbytného a měla by mu vyhovovat pro zcela konkrétní dům. V rámci územního plánu může být limitována například výška domu a celá lokalita, v níž chceme stavět, musí být samozřejmě určena pro bytovou výstavbu. To všechno je vždy nutné ověřit na příslušném stavebním úřadě.
Pro ilustraci :Řešíme nyní problém klienta, který koupil pozemek, aniž by na něj byla zpracována zástavbová studie. Pokud chce sám stavět, má teď dvě možnosti řešení, Buď bude stavět až v roce 2010, kdy je v plánu zpracování zástavbové studie, nebo ji pořídí hned za vlastní peníze. Jde o náklady ve výši několika set tisíc korun.


Vždy čistě subjektivní záležitost

Samozřejmě jinak vypadá realizace rodinného domu na rozparcelovaném poli, kde stromy dorostou za 15 let a do té doby všichni na sebe vidí, a docela jinak vyhlíží vestavba rodinného domu mezi dva podobné objekty v proluce či na samostatné parcele u lesa. Výběr je obtížný a obvykle je dán finančními možnostmi investora.
Ze všeho uvedeného vyplývá, že kvalitní, bezpečný pozemek na hezkém místě levně nepořídíme. Přesto je potřeba výběr s ohledem na výše uvedené skutečnosti pečlivě zvažovat. Můžeme vytipováním parcely pověřit realitní kancelář, pročítat inzeráty, dát si vlastní inzerát, hledat na internetu…. Vždy je to náročné na čas a sotva lze jednoznačně vymezit pravidla, jimiž se při tom musíme řídit. Koupě pozemku je ve finále vždy záležitostí zcela subjektivní. Skutečně profesionálně pracující realitní kancelář za nás může udělat hodně práce, za obvyklých 3, 5% provize se její servis vyplatí. A nejvíce ze všeho platí, že i pozemek je věcí nabídky a poptávky a o jeho ceně vždy existuje možnost i nutnost s majiteli jednat.
Úplně nakonec drobná poznámka: "Vím, že ovlivnit, koho budu mít jako souseda, je těžké a někdy zcela nemožné. Ale pokud ta možnost je, vyvarujme se případů, kdy by náš soused měl být klempíř, truhlář nebo provozovatel jiného hlučnějšího řemesla. Ono poslouchat v podvečer cirkulárku není nic příjemného.Každý dům je jiný a také jeho kvality vnímáme každý v závislosti na svých potřebách jinak


Dlouhé diskuse nad představami

Když mám mluvit o tom, jak se právě naše firma snaží zabezpečit každému domu jeho vlastní styl, výraz a vyváženost, musím začít u pravidelného setkání s klientem. To se odehrává na počátku návrhu každého domu a znamená pro nás vyslechnutí stavebníkových představ a názorů na podobu i uspořádání jeho budoucího obydlí.Poslouchat musíme pečlivě a budoucí projektant se snaží zejména pochopit účel jednotlivých podlaží a místností , potřeby komunikačních spojitostí i představy o celkovém využívání jednotlivých částí domu. Po těchto rozhovorech a prvním návrhu dispozičního řešení často volá jeden z manželské dvojice budoucích obyvatel domu a snaží se dům ještě doplnit o pracovnu či " místnost jenom pro mne , třeba malou , ale jen moji. "To jsem odcitoval větu vyslovovanou většinou ženami, ale i jejich protějšky rádi v domě najdou místo, kam zbývající členové rodiny vstupují pouze jako hosté.


Série věčných otázek

Z prvotních představ vzniká základní dispoziční návrh, který se dále doplňuje a upravuje. Jako standard vezměme nepodsklepený dům obvyklé velikosti zhruba 140 m2. V přízemí je většinou vstupní prostor - zádveří, dále obývací pokoj , kuchyně s jídelnou, další pokoj, sociální zařízení, spíž a garáž. V patře jsou umístěny ložnice, obvykle tři až čtyři , a příslušné sociální zařízení.
S takovou prvotní představou se začíná pracovat. Následně pokládám klientovi otázky typu: Kde bude úklidová komora ? Chcete z obýváku terasu do zahrady? Přejete si mít pokoj a zázemí pro hosta ? Uvažujete v budoucnu o dvougeneračním využití domu? Chcete mít svoji vlastní pracovnu? Kolik bude v domě ložnic?Kam umístíme šatny? A co masážní vana v koupelně …?
Tak se dotváří budoucí dispozice , o níž mají lidé hodlající stavět rodinný dům zpočátku spíše představy pramenící z hezkého obrázku v časopise nebo z návštěvy u někoho ze svých známých než ze svých vlastních potřeb. Každému stavebníkovi je většinou potřeba radit a upozorňovat jej na špatné návrhy dispozice od některých projektantů. Opakovaných omylů bývá mnohem více, ale často se například setkáváme s dispozičním řešením, kdy je například vedle vstupních dveří okno z WC. Není dvakrát příjemné uvítat návštěvu spláchnutím záchodu. Nebo jiný příklad často projektované nedokonalosti - čtyři podkrovní ložnice s jedinou koupelnou , v níž je navíc ještě WC. To je pro optimální " ranní provoz " zcela nedostačující!Neměnné zákonitosti domu dneška


Ze všech výše uvedených důvodů na základě zkušeností obvykle z návrhu vyplyne jakýsi provozní řád domu se svými neměnnými zákonitostmi.
Na zádveřní prostor navazuje šatna skrývající odložené věci. Takže nás nevítá hromada pohozených bot a jiných svršků. Ze zádveří je vedle vstupu do obytné části domu rovněž vstup do pracovny a případně do pokoje hosta. Pracovní návštěvy tedy neruší vlastní život rodiny. Aby byl pocit klidu dokonalý, nezapomeňme vybavit tuto část domu alespoň skromným sociálním zařízením.
Ze zádveří vstupujeme do obytné haly, spojené v jeden prostor s obývacím pokojem, jídelnou a obvykle i kuchyní. Paní domu nechce být pochopitelně zavřena u sporáku a spojení s obytnou části domu například přes barový pult jí umožňuje komunikaci s rodinou i při vaření. Na pokoj či jídelnu navazuje přes široké dveře terasa umožňující příjemné posezení v teplých měsících a terasu je možné z kuchyně bezproblémově zásobovat. Kuchyně by však měla mít ještě jednu nekomplikovanou návaznost - měla by za ní být malá spíž na to, co se nedává do lednice či mrazáku.
Pokud je součásti přízemního domu garáž, je obvyklé doplněna o komoru na bicykly a lyže se vstupem na zahradu, neboť slouží i pro uložení sekačky a zahradního nářadí vůbec. V přízemí pak už chybí jenom skromná koupelna a WC, abychom třeba ze zahrady nebo garáže nemuseli běhat za osvěžením sprchou do patra. Technická místnost , kam umístíme nejen kotel, ale třeba i pračku a sušičku, dotváří výčet místností standardního řešení přízemí rodinného domu dneška.Pár praktických připomínek


Schodištěm, ať už prostorovým či uzavřeným stěnami , se dostaneme do patra. Zde jsou situovány ložnice a někdy také pracovna. Už při plánování musíme zvažovat eventuální budoucí využití domu jako dvougeneračního. Pokud tuto eventualitu byť jen teoreticky připustíme, měli bychom do jedné z ložnic přivést a zaslepit vodu i odpad pro budoucí kuchyň. Pro tři a více ložnic rozhodně volíme dvě sociální zařízení. Jednu větší, luxusněji vybavenou koupelnu s masážní vanou a odděleným WC, druhou menší s osazením umyvadla, sprchového koutu a WC. Z chodby patra se obvykle výsuvnými schody se dostaneme na půdu, která se stává důsledným využitím podstřešního prostoru a je vhodná pro ukládání nečasto používaných věcí.
Užitnou hodnotu každého rodinného domu, ale i v tomto díle našeho seriálu hledaný styl, povýší vedle dobře zvládnutého dispozičního řešení rovněž některé prvky povahy spíše technické. Platí to mimo jiné o využití centrálního vysavače. Ten už je i u nás dostatečně známým pomocníkem, ale stále se nevyužívá všech možností, které poskytuje. Samozřejmě, ulehčuje úklid, šetří místo i čas, ale kromě toho doplněním vysávacího systému o takzvané štěrbiny v kuchyni a v zádveří se okamžitě zbavíme drobků z krájeného chleba či písku z neočištěných bot. Jiným málo využívaným praktickým doplňkem je například shoz na prádlo z patra přímo do prádelny. Eliminuje do značné míry nepořádek v ložnicích a určitě ho ocení hlavně rodiny s malými dětmi.Kdyby ……

Pečlivé rozhodování vyžaduje volba , zda ano či ne, pokud jde o podsklepení rodinného domu. V době, kdy se už neskladují ani pevná paliva, ani brambory či zelenina, se skutečně vynaložené náklady na stavbu sklepa dostávají do příznivého poměru s jeho užitnou hodnotou jen velmi obtížně. Kdo se dnes rozhodne pro podsklepený dům, tomu získané prostory slouží spíše k trávení volného času. V suterénu bývají dnes umístěny posilovny, sauny s ochlazovnou, ale i bazény. Když už někdo sklep má, pochopitelně sem často přemístí i prádelnu, sušárnu a kotelnu.
Zbývá zvážit, zda chceme krb. Ten vytváří atmosféru jako málokterý jiný prvek, ale může úspěšně sloužit i jako doplňkový zdroj tepla. Krby s otevřeným ohništěm, z nichž většina tepelné energie končila v komíně, patří minulosti. Dnešní krb musí mít litinovou vložku, která je zárukou docela jiného tepelného režimu, a rozvody do patra zajistí v sychravém počasí vyhřátí celého domu.
Z kategorie nadstandardních doplňků může být vířivý bazén na terase, který slouží k relaxaci i v zimě, ale to už se dostáváme skutečně trochu mimo základní téma této kapitoly. Takže už jen vzpomenu skutečnost, že každý z desítek rodinných domů, které jsem už postavil, se podle individuálních požadavků klientů lišil od jiných. Každý z nich tedy měl i svůj vlastní styl, výraz a vyváženost, což jsou vlastně kvality, které každý z nás vnímá poněkud jinak. V čem se však naopak určitě všichni shodneme je fakt, že sotva může být méně příjemné konstatování , než když někdo na konci celého dlouhého procesu stavby rodinného domu musí říci větu, kterou lze někdy zaslechnout : "Kdybych stavěl ještě jednou , tak bych … "


Projekt by měl podat věrný obraz toho , co chci stavět a prokázat bezpečnost i proveditelnost díla


Zpět na obsah
 
Napište nám